Říjen 2011

Nemravná molekula

11. října 2011 v 18:49 Recesia musí byť
Kde bolo, tam bolo, žila raz v jednej skúmavke spolu so svojou rodinou jedna malá molekula trichlóretylénu. Jej život by bol šťastný a bezstarostný, jej jedinou povinnosťou bolo občas sa zúčastniť difúzie, aby pomohla rozpustiť nejakú látku, poskytla novým návštevníkom exkurziu po svete skúmavky. Občas s kamarátmi hrala futbal s veľkými peľovými zrnkami Brownovým pohybom, no väčšinou sa len tak ponevierala kade-tade a klábosila s novo príchodzími návštevníkmi.